GRC Management
Country and Sector Reports

2020 Bitiyor 2021 Geliyor Riskler ve Yönetimi Hangi Aşamada?

Grc

Bu yıl 2.sini yayınlayacağım Ulusal Risk Raporu çalışması tamamlanmak üzere. 2020 Aralık ayı ortasında çalışmalar tamamlanacak ve tasarım sürecinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak.

Bu tür çalışmalarda anket hedef kitlesi doğru seçildiği takdirde beklentilerin diğer bir ifadeyle anket sonuçlarının yakın geleceği okumada başarılı olduğunu eskilerin tabiriyle aklı selim”in anket sonuçlarına yansıdığı kabulünü yapabiliriz.

Global ölçekte yayınlanan risk raporlarından ilham alarak tasarladığım ve 2019 yılı sonunda 2020 risklerine yönelik hazırladığım Risk Raporu’nun gelecek yıllarda daha iyi anlaşılacağını ve özellikle 5 yıllık risklerdeki gelişimi gösterdiğinde daha fazla kabul göreceğini düşünüyorum.

2020 yılı için akl-ı selim hangi riskleri önemsemişti?

2020 yılı riskleri arasında ilk 3 sırayı;

  • Genç işsizliği riski
  • Döviz kuru riski
  • Doğal afet riski

olarak sıralanmıştı.

Covid-19 salgın süreci hatırlanacağı üzere 2019 yılı Aralık ayında dünya gündemine girdiğinde 2020 yılı Risk Raporu’nun hazırlıkları tamamlanmış, büyük ölçüde anket süreci tamamlanmıştı bu yüzden de Covid-19 salgını ve sürecin devamına yönelik riskler risk envanterine yansımamıştı.

Hem akademisyen kimliğim hem de özel sektör ve kamu yönetiminde üstlendiğim görevlerin bir kazanımı olarak çözümün çoğunlukla kamu erkinden beklenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de sektörlerin kendi koruma kalkanlarını oluşturmalarını riskler karşısında sektörel eylemleri ve planları daha fazla önemsiyorum.

Global risklerden ulusal riskleri geliştirmeliyiz, ardından sektörel riskler tespit edilmeli ve işletmeler ortaya çıkartılan bu risk envanterlerine paralel önlemlerini almalı ardından da sektörel birlikler sektörel risklerin yönetiminde proaktif rol üstlenmelidir.

Kamu yönetiminin de bu tür risk raporlarının yakinen izlediğini, özel çalışmalar yapıldığını ve bu çerçevede de önlemleri aldıklarını gözlemlemekteyiz.

Risklerin tespiti ve yönetimi 2 ayrı konu gibi gözükse de ölçemediğimizi yönetemeyeceğimiz varsayımıyla risk raporu çalışmalarının önemi daha da öne çıkıyor.

Ulusal Risk Raporlarının 2.si olan 2021 Ulusal Risk Raporunu bu yılın sonuna doğru yayınlamayı planlıyorum.

Şimdiden yeni bir şeyler söylemek üzere …

Prof. Dr. Davut Pehlivanlı