2022 yılı riskleri dahil pek çok başlığı İGİAD için Prof. Dr. Davut Pehlivanlı özetledi;
 1. Salgın sürecinde ekonomiden toplumsal olaylara, üretimden alışverişe, çalışma kültüründen sosyal faaliyetlere bizi bekleyen riskler.
 2. Salgın süreci ile birlikte işsizlik ve ekonomik istikrar hangi basamaklarda olacak ve alınacak önlemler.
 3. İçinde bulunduğumuz dönemde Türkiye yi ekonomik olarak zorlayacak faktörler.
 4. Kriz ortamlarında alacak ve tahsilat sıkıntılarını yönetmede kobileretavsiyeler.
 5. Kriz yönetimine gerek kalmadan risk yönetimi kapsamında alınabilecek aksiyonlarımız.
 6. Altın ve dövizdeki hareketliliğinin değerlendirilmesi.
 7. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı döviz ve altın hareketliliklerini ortadan kaldırabilecek mi?
 8. Ülke olarak risklere karşı bakış açımız.
 9. Risk algısı açısından Göç ve Değişen Demografik Yapı değerlendirebilir misiniz?
 10. Risk yönetimi olgunluğunu kuruluşlar(kamu ve özel) bazında değerlendirmeler.
 11. İklim değişikliğinin ülkemize yakın ve uzak etkileri.