GRC Management
Country and Sector Reports

Aforizmalar

Grc

Özlü sözler, aforizmalar kısacası aklıma gelen kaleme dökülen sözler …

“Kapitalist sistemin ve ulusal hükümetlerin kurgusunu en güzel özetleyen atasözü: “yedik ictik allah artırsın sofrayı kuran kaldırsın”. Külfet ve nimetlenme(nemalanma) ayrı ayrı taraflarda ve dengenin sürekli bozulduğu koşullarda mücadeleye devam. Bakalım bu defa sofrayı kim kaldıracak.”

“Keyifli bir eğitim dönemi başlıyor. Covid-19’un gölgesi uzadı ve etkinliği azaldı ama henüz bitmedi. Enflasyon canavarı ile tanışmamış bir öğrenci kitlemiz vardı onlarda Covid-19 vesilesiyle tanıştılar.  Artık hiçbir eksikleri kalmadı kimse kendilerine enflasyonlu dönemi görmediniz üstünlüğü taslayamaz.  Artık herkes eşit; enflasyonu gördün mü gördüm, kur krizini yaşadın mı yaşadım vb vb …”
“Kur korumalı mevduat ile özünde reel ekonomiye aktarılacak kaynakları, ticarette kulanılacak hacmi ve enflasyonist dönemde yapılacak maddi duran varlık yatırımından çekmiş olduk. Varsayalım ki kur makul seviyelerde kaldı, kur korumalı mevduata geçiş yapanlar 3er aylık periyotta %4-5 faiz kazandılar veya yine varsayalımki kurdaki makul yükselişle %6-7 getiri elde ettiler. Günün sonunda bu insanlar uzayda yaşamıyor enflasyonu gördükleri anda bu mekanizma-ürün bir kaçışı veya dolara ani yönelişi tetiklemeyecek mi ?”
“Açık Çağrı: Kamu Kesiminde Risk Yönetimi Yapılanmasına İhtiyaç Var – 2021 yılını tamamlamak üzereyiz. Yılın geride kalan dönemine baktığımızda karşılaştığımız kritik riskleri; seller, depremler, orman yangınları şeklinde sıralayabiliriz. 2021’in devamında ve 2022’de gündemde kalmaya devam edecek riskler ise emtia fiyat riskleri, enerji fiyat riskleri, döviz kur riski, faiz riski, işsizlik riski, pandemi sürecinin devamı ve buna bağlı olumsuz gelişmeler riski, mültecilerin uyumu/uyumsuzluğu ve yoğun göç riski, iklim değişiklikleri ve diğer kritik riskler. Bu ortamda kamunun çok ciddi bir strateji olgunlaştırması ve bu stratejiye de uygun çok iyi operasyonel planlara ve uygulamaya ihtiyaç var. Bu açıdan Kamu Kesiminde Risk Yönetimi Yapılanması öne çıkmaktadır. Kamu Risk Yönetim Strateji Belgesi ekte yer almaktadır ve kuşkusuz geliştirilerek acilen uygulamaya alınması gerekmektedir. Temelde riskler yönetilemediğinde kriz yönetimine ihtiyacımız olacağı aşikardır. Bu noktada paylaşımı risk yönetimi acaba geride kaldı ve artık kriz yönetimi dönemine mi girdik? sorusu ile tamamlayalım.”

“İşten Çıkarma Yasağı pandemi sürecinin başlangıcında ne kadar faydalıysa da şu anda zarar vermeye başladı. Özellikle yeni mezunların iş başvurusu yapacağı, işletmelerin performans odaklı kan değişimi yapacağı bu dönemde iş ilanlarının beklenen bollukta olmamasını kısmen İşten Çıkarma Yasağı ile açıklayabiliriz. Unutmayalım yeni mezunları sisteme dahil edebilmek için kan değişimi yapabilmek şart. Aksi halde bütün işgücü piyasası sabit-stabil hale dönüşüyor.” DP

“Devlet üniversitelerine bir ücret belirleyelim, Maliye Bakanlığı öğrenci adına ücreti ödesin ve öğrenciyi faizsiz borçlandırsın. Mezuniyet sonrasında bir süre verelim ve çeşitli kriterlere göre proje üretmek, girişimcilik başarısı göstermek, belirli alanlarda şirket kurmak ve başarı sağlamak, patent almak gibi önceden belirlenen başarıları yakalayan öğrencilerin borçları ulaşılan hedeflere paralel silinsin. Ne anne babaları yoralım ne de hedefsiz öğrenciler yetiştirelim. Ayrıca üniversiteleri de bu yönde yeniden revize edelim.” DP

“Paylaşımımı okuyanlara yorumlayanlara kızanlara teşekkür ediyorum. Burada önemli olan nokta benim ortaya attığım fikir etrafında toplanmak veya toplanmamak değil. Gerçekten Türkiye’de yükseköğretimin tekrar bütün yönleriyle bütün paydaşlarıyla bütün ekosistemde yer alan bireyler, şirketler ve sivil toplum kuruluşları açısından yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. Ne bugünkü sistem ulusal ve global ölçekte başarı getiriyor ne de bugünkü sistem her koltuğa oturan idareciye yöneticiye farklı bir vizyon ve hedef sunuyor. Tamamen mevzuat odaklı sistem yerine; üretimi, bireyin hayatını, geleceği yeni nesli kucaklayan bir sistem inşaa etmemiz gerekiyor. Paylaşımın temel hedefi aslında konunun önemini tekrar gündeme getirmek ve bu vesile ile geleceği ve gençleri nasıl entegre edeceğimizi tekrar düşündürmekti. Tekrar paylaşma katkıda bulunan okuyan herkese teşekkür ediyorum.” DP

“Sahne artık “Risk Yönetimi”nde. İç Denetim ve İç Kontrol sistemleri ile Risk Yönetim sistemini yarıştırmayı bırakalım. 3 yapıda birbirini desteleyicidir ama artık salgın ile birlikte Risk Yönetimi gözardı edilemeyecek noktalara geldi ve aştı. Risk Yönetimini denetim departmanları üzerinden organize etme alışkanlığını da terkedelim, risk yönetimi faaliyetlerini yönetecek departmanları oluşturalım ve pro-aktif yönetim yaklaşımlarını benimseyelim.” DP

“Pandemi süreci bizlere Sivil Toplum Kuruluşları (STK) açısından da risk yönetiminin ne kadar önemli olduğu dersini verdi. Bu dersi aldığımızı zannetmiyorum. STK’ların pandeminin ilk haftalarında ve sokağa çıkma yasağı dönemlerinde faaliyetlerine ara vermesi ve halen tam olarak faaliyetlerine dönememesi nihayetinde de bu faaliyetlerin kamu kesimi tarafından icra edilmesi de çok önemli bir problem alanıdır. STK’lar açısından süreklilik ve kesintiler işletmelerle kıyas edilemeyecek seviyede önemli ve ikame edilemeyecek bir pozisyondadır. STK’lar tarafından verilmesi beklenen hizmetlerin kamu kesimi tarafından verilmesi de özünde STK’lara ihtiyaç duyulma gerekçesi ile örtüşmemektedir. Bu durumda risklerin realize olmasının bir sonucudur.” DP

“Risk Yönetimi konusunda özellikle reel sektör işletmelerinin profesyonel risk yönetimi hizmet alım maliyetlerinin bir kısmının vergi ödemelerinde mahsuplaştırılmasına yönelik düzenleme yapılarak profesyonelleşme ve risk yönetimi faaliyetleri daha üst düzeyde yürütülebilir. Özellikle risk yönetimi sistem kurulumu konusu teşvik edilerek riskler bütünleşik olarak yönetimin gündemine girmesi sağlanmalıdır. Nihayetinde işletmelerin sürdürülebilirlik probleminin çözümüne katkı sağlanmış olur. Ayrıca banka kredilendirme sürecinde de risk yönetimi olgunluk seviyesi yüksek kuruluşlar için fonlama maliyeti farklılaştırılabilir.” DP

“Risk Yönetimi ülkemizde hem kamu kesimi hem de özel sektörde maalesef istenen olgunluğa ulaşamadı. Risk yönetimi uygulamaları özelinde kamu kesiminin a’dan z’ye bütünleşik yaklaşımla özel sektörü bazen teşvik edici bazen de zorlayıcı düzenlemelerle kritik rol üstlenmesi gerekmekte. Aksi halde geleceğe uzanan işletmeler hayal olacak. İşletmelerin sadece işletme paydaşlarına ait olmadığı bilincine ulaşamadıkça işimiz çok zor.” DP

“İnsanların hayallerini ellerinden alabilirsiniz ama hayal kurmalarını engelleyemezsiniz. ” DP

“Değişim hızının yavaşlamayacağı artık neredeyse kesin gibi. Peki bu durum değişimin bir durma noktası olmayacağının da mı işareti zannetmiyorum. Bir gün değişim duracak o gün kıyamet günü mü yoksa sıradan bir gün mü olacak. Kritik nokta burası bence.” DP

“Meseleleri detaylı incelediğimizde gölgemizin kaybolduğunu farkediyoruz.” DP

“Markaları büyüten cirodur, büyük kalmak ise arka planda çalışan personel, sistem, süreç uyumu ve değişimi yakalama gibi kritik faktörlerle ilgilidir. Bu platformdan hiç şikayet yazmadım muhtemelen de yazmayacağım ama kıymetli profesyoneller ve şirket çalışanları egolarınızı terkedin ve bu markaların yakasını bırakın artık. Yoksa markaların bir kısmı geleceği göremeyecek.” DP

“İşletme ve ekonomi yönetiminde yeni normal artık günlük yönetim süreçlerine yansıyan ve sıklıkla başvurulan risk yönetimi uygulamalarıdır.” DP

“Gerçek, bazen sadece yeni bir keşfe kadar gerçektir o keşiften sonra gerçek değişmiştir.” DP

“Bahane arayanlarla başarı peşinde koşanlar uzun süre aynı masada kalamazlar” DP

“Geleneksel düşünen insanlarla zirveye ulaşamazsınız” DP

“Geç olan erkendir, erken olan da geçtir” DP

“Korona salgını vesilesiyle şehirleşme, üretim firmalarının yerleşimi ve işletme merkezlerinin büyük şehirlerde konumlanmasını tekrar düşünmeliyiz. Lojistikte aksamalar ve sağlık risklerinden dolayı üretimde ve işletme yönetim faaliyetlerinde sürdürülebilirlik problemlerine ek olarak büyükşehir dezavantajları olan yüksek maliyetler gibi faktörleri de eklediğimizde gerçekten bu konuları stratejik planlama açısından yeniden değerlendirmeliyiz.” DP

“Bilim Kurulu üye yapısında uzmanlık alanı açısından eksiklikler var. Örneğin Risk Yönetimi alanında uzman en az 1 kişinin olmasında fayda var. İsrail Korona İle Mücadele kurulunda istihbarat temsilicisi bile var. Tıbbi malzemenin kıt olduğu dönemlere yaklaştığımızı ülkelerin tıbbi malzemelere el koymasından (na kadar yasal ve ahlaki tartışılır) çok rahat okuyabiliyoruz. Kurul üye sayısı 31 ve kurulda dişhekimi dahi varken Risk Yönetimi ve İstihbarat kanalında kimsenin olmaması anlamsız.” DP

“Olağanüstü dönemlerde şirketlerin zarar görmeden çıkabilmeleri veya riski fırsata çevirebilemeleri; teknoloji altyapıları, nihai tüketiciye ulaşma imkanları, hem çalışan hem de müşteri boyutunda mobil uygulamalara olan yatkınlıkları, kanallarını ve müşterilerini çeşitlendirmiş olmaları, tedarik zincirlerinin kırılmamış olması (olağanüstü dönemlerde bu konu işletmelerden bağımsız olabilir) ve çok tabii ki likiditeleri gibi birden fazla faktörlerle ilgili. Bunların tamamı da direkt olarak risk yönetimi yetkinlikleri ile paraleldir.” DP