Eğitmen Prof. Dr. Davut Pehlivanlı

Risk Odaklı İç Denetim ve Uygulamaları

İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim uygulamaları ile anlam kazanmakta ve işletmeye olan katkısı artmaktadır.

Amaç                          : İç denetimde planlamanın işletme riskleri, stratejileri ve işletmenin hedefleri ile uyumlu olmasını sağlamak ve böylelikle hem sınırlı kaynakların etkin kullanımı hem de risk yönetimi sürecine katkıda bulunmaktır.

Ajanda;

 • Risk Odaklı İç Denetim
  • Risk Odaklı İç Denetimin Tanımı
  • Risk Odaklı İç Denetimin Faydaları
  • COSO Çerçeveleri
 • Risk Temelleri: Bilinmesi Gerekenler
  • Başaranın Temeli: Risk Tanımı
  • Risk Değerlemenin Bileşenleri
  • Denetim Fonksiyonları Üzerinde Riskin Etkisi
  • İşletme Riskleri ve Kontrol Başarısızlıklarının İlişkisi
 • Risk Analizleri İçin Çerçeve Oluşturulması
  • Denetim Uygulamalarında Risklerin Belirlenmesi
  • İşletme Analizlerinde Risk Odaklı Yaklaşım
 • Denetim Evreninde Anahtar İşletme Risklerinin Sıralanması
  • Evrensel Anahtar İşletme Risk Kategorileri
  • Anahtar İşletme Risk Tanımlamalarının Yapılması
  • Risklerin Değerlendirilmesi
  • İşletme Kritik Fonksiyonlarına Ait Risklerin Önceliklendirilmesi
  • Risk Odaklı Etkili Bir Denetim Planının Hazırlanması
 • Başlangıç Seviye Risk Değerlemesi
  • Risk ve Kontrole Odaklanmak
  • Risk Odaklı Denetim Programının Hazırlanması
 • Denetim Sürecinin Risk Odaklı Olarak Yeniden Yapılandırılması
 • İç Denetim Çalışma Kâğıtları
  • Risk Alanları
  • Risk Kartı
  • Risk Kayıtlaması
  • Risk Matrisi
  • Denetim Evreni
 • Reel Sektör Risk Odaklı İç Denetimine Yönelik Vaka

İç denetim mekanizması olmayan fakat bu yönde karar aşamasında olan işletme yöneticileri, iç denetim – iç kontrol birimi personeli ve iç denetim alanında kariyer yapmak isteyen istekliler.

Başvuru Formu

Kursa hakkında bilgi almak veya başvuru yapmak için formu doldurunuz