GRC Management
Country and Sector Reports

Alüminyum üretim işletmesinde maliyet sistemi revize projesini tamamladık …

Grc

lüminyum üretiminde maliyet sistem tasarımı çalışmasını tamamladık …

Prof. Dr. Davut Pehlivanlı yönetiminde, alüminyum üretimi konusunda Türkiye’nin önde gelen, ciddi üretim kapasitesine sahip bir işletmede mevcut maliyet uygulamaları revize edildi, hesaplamalarda ciddi değişiklikler yapıldı, kpi’lar yeniden değerlendirildi, birim maliyetler yeniden hesaplandı, kalite maliyet raporları güncellendi ve daha bir dizi değişiklikler yapıldı.