GRC Management

Grc

Alüminyum üretim işletmesinde maliyet sistemi revize projesini tamamladık …

Grc

lüminyum üretiminde maliyet sistem tasarımı çalışmasını tamamladık … Prof. Dr. Davut Pehlivanlı yönetiminde, alüminyum üretimi konusunda Türkiye’nin önde gelen, ciddi üretim kapasitesine sahip bir işletmede mevcut maliyet uygulamaları revize edildi, hesaplamalarda ciddi değişiklikler yapıldı, kpi’lar yeniden değerlendirildi, birim maliyetler yeniden…

Read more

2020 Risk Değerlendirmesi

Grc

Adettendir genelde biten yıl değerlendirilir ve gelecek yıla ilişkin beklentiler sıralanır. Risk yönetimi metodolojisinde ise öncelikle beklentilere ve projeksiyonumuza odaklanırız. 2019 yılında gerçekleşen riskler, maliyetleri ve daha nice olumlu veya olumsuz gelişme zaten yıl içinde raporlandı ve haberleri süsledi. Bu…

Read more

Koronavirüs Salgını ve İşletmelere Etkisi

Grc

Risk yönetimi dünün konusuydu, bugün kriz yönetimi zamanı. Eğer kriz yönetimini sağlıklı yönetemezsek yarın kaos yönetimi içinde bulabiliriz… Koronavirüs salgını işletmelerin kritik fonksiyonlarının sürekliliğine yönelik çok ciddi bir tehdittir ve bu tehdit gerçekleşmiştir. Bu tür riskler karşısında kırılganlıkları yüksek seviyede…

Read more