GRC Management

Grc

Risk Yönetimi ile Değişim; Yumurta Tavuk veya Tavuk Yumurta

Eğitim, Grc

SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİM GELİŞİM VE MÜKEMELLİK DERNEĞİ tarafından düzenlenen 4. Fikir İstasyonu’nda buluştuk ve Risk Yönetimi ile Değişim arasındaki ilişkiyi konuştuk. 10 Haziran’da Zoom üzerinden “Sürdürülebilirliğin Yönetimi”ni tartıştık. SEGM YK Başkanı Çağlar Çabuk’un açılış konuşmasının ardından istasyonun panel oturumuna geçildi ve Celal Seçkin…

Read more

Pandemi Sürecinde Risk Yönetimi Semineri

Eğitim, Grc

Pandemi Sürecinde Risk Yönetimi ZOOM Toplantısı 14 Mayıs 2020 Perşembe günü saat 21:00’da gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 aydır pandemi sürecinin bireylere, işletmelere ve kamu düzenine etkilerini yaşıyoruz diğer bir ifadeyle tarihe tanıklık ediyoruz. 14 Mayıs Perşembe saat 21:00’da Pandemi Sürecinde Risk…

Read more

Alacak Riski ve Yönetimi Temmuz ayında kitapçılarda

Eğitim, Grc

Prof. Dr. Davut Pehlivanlı tarafından hazırlanan Alacak Riski ve Yönetimi kitabı Temmuz ayında kitapçılarda. Alacak Riski yönetimi stratejik boyutuyla müşterinin kabulü ve limit tahsisi ile başlar. Limit tahsisi işletmenin sınırlı kaynaklarının kullanım hakkının devri anlamına gelir. Bundan dolayı da tahsis…

Read more

Alüminyum üretim işletmesinde maliyet sistemi revize projesini tamamladık …

Grc

lüminyum üretiminde maliyet sistem tasarımı çalışmasını tamamladık … Prof. Dr. Davut Pehlivanlı yönetiminde, alüminyum üretimi konusunda Türkiye’nin önde gelen, ciddi üretim kapasitesine sahip bir işletmede mevcut maliyet uygulamaları revize edildi, hesaplamalarda ciddi değişiklikler yapıldı, kpi’lar yeniden değerlendirildi, birim maliyetler yeniden…

Read more

2020 Risk Değerlendirmesi

Grc

Adettendir genelde biten yıl değerlendirilir ve gelecek yıla ilişkin beklentiler sıralanır. Risk yönetimi metodolojisinde ise öncelikle beklentilere ve projeksiyonumuza odaklanırız. 2019 yılında gerçekleşen riskler, maliyetleri ve daha nice olumlu veya olumsuz gelişme zaten yıl içinde raporlandı ve haberleri süsledi. Bu…

Read more

Koronavirüs Salgını ve İşletmelere Etkisi

Grc

Risk yönetimi dünün konusuydu, bugün kriz yönetimi zamanı. Eğer kriz yönetimini sağlıklı yönetemezsek yarın kaos yönetimi içinde bulabiliriz… Koronavirüs salgını işletmelerin kritik fonksiyonlarının sürekliliğine yönelik çok ciddi bir tehdittir ve bu tehdit gerçekleşmiştir. Bu tür riskler karşısında kırılganlıkları yüksek seviyede…

Read more