GRC Management
Country and Sector Reports

E-Ticaret İşletmelerinde Uygulamalı İç Denetim ve Risk Yönetimi

Danışmanlık

E-Ticaret İşletmelerinde Uygulamalı İç Denetim ve Risk Yönetimi

İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim uygulamaları ile anlam kazanmakta ve işletmeye olan katkısı artmaktadır.

Amaç                          : E-Ticaret işletmelerinde risk yönetimi odaklı denetim gerçekleştirmek isteyen işletmelerin ihtiyaç duyduğu uygulama tecrübelerini paylaşmaktır.

Kimler katılmalı         : İç denetim personelleri ve kendini geliştirmek isteyen aday iç denetçiler

Eğitmen                      : Prof. Dr. Davut Pehlivanlı

Süre                            : 2 gün

Eğitim kurumsal ölçekte planlanmaktadır.

Ajanda;

  • İç Denetim

(İç Denetim, İç Denetçi Rolleri ve Organizasyondaki Yeri; İç Kontrol; İç Denetim)

  • E-Ticaret İşletmelerinde Riskler ve Yönetimi
  • Uygulamalı Operasyonel İç Denetim

(Operasyonel İç Denetim; Satın Alma Departmanı; Pazarlama Departmanı; Satış Departmanı; Finans ve Hazine Departmanı; Lojistik Departmanı; Operasyonel Denetimin Geleceği)

  • Vaka: E-ticaret faaliyetlerinde iç denetim uygulaması