Kurumsal Risk Yönetimi ve Uygulamaları eğitimini farklı sektörlerden katılımcılarla tamamladık. Çimento üretimi, biyoteknoloji, emeklilik ve sigorta, kıymetli metaller ve altın, yapı kimyasalları, finans ve perakende sektöründen katılımcılarla derinlemesine riskleri ve yönetimini konuştuk.

Kurumsal Risk Yönetimi ve Uygulamaları eğitimi kapsamında; risk ve iç kontrol, risk yönetiminde süreçlerin rolü, risk sahipliği ve raporlama, riskler ve algoritmalar, risk yönetimi ve proaktif yönetim, raporlama sıklığı gibi uygulamada karşımıza çıkan temel konular üzerinde de tartıştık.

Eğitim teorik geçmediği gibi pekçok akıl karıştıran konuya da uygulamanın içinden gelen bir akademisyen olarak detaylı cevaplar verdim.

Özellikle anahtar risk göstergesi (KRI) ile KPI ilişkisi başta olmak üzere , KRI ve raporlama, KRI ve zamanlama gibi akıl karıştıran konularıda çok sade bir analizle aktardığıma inanıyorum.

Gelecek dönemler için eğitim linki ve talep formu …

Planlanan yeni dönem eğitimler