GRC Management
Country and Sector Reports

Alacak Riski (Kredi Batak Riski) ve Yönetimi

Alacak Riski yönetimi stratejik boyutuyla müşterinin kabulü ve limit tahsisi ile başlar. Limit tahsisi işletmenin sınırlı kaynaklarının kullanım hakkının devri anlamına gelir. Bundan dolayı da tahsis edilen limit karşılığında gerçekleştirilen ticari hacim kısa vade de işletmenin ciro hedeflerine ulaşmasını ve uzun vade de ise işetme değerini direkt etkileyecektir.

Operasyonel boyutuyla alacak riski yönetimi, müşterinin tahsis edilen limiti verimli kullanması, ödeme vaadine uyumunun izlenmesi ve nihai olarak da batak riskinin proaktif olarak yönetimi aşamalarından meydana gelir.

İşletmenin kullandığı yazılımda müşteri işlemlerinin izlenebilirliği ve raporlanması alacak riski yönetimi açısından yetersiz olabilir. Müşteri sayılarının arttığı ve verilerin yığın haline dönüştüğü, operasyonel anlamda üretilen müşteri verisinin her geçen gün çoğaldığı koşullarda sadece raporlama fonksiyonları risk yönetiminin proaktif icra edilebilmesi açısından yetersizdir.

Bu çerçevede müşteri verilerine dayalı senaryo veya algoritmalar oluşturularak müşteri verimliliği, batak ihtimali, ödeme alışkanlıkları ve sipariş sıklıkları gibi Anahtar Risk Göstergeleri (KRI) izlenerek müşteri riski işletmenin risk iştahına paralel yönetilebilir.

Amaç: risk-limit tahsisi sürecinde ve risk izleme sürecinde proaktif yapının uygulamaya alınması ve batak-iflas riskinin proaktif olarak skorlama-algoritma desteğiyle yönetilmesine yönelik güncel uygulamaları aktarmak.

Ajanda

 • Kurumsal Risk Yönetimi
  • Risk Yönetimi ve Alacak Riski
  • Alacak Riski Ölçülmesi, Raporlama ve Yönetimi
  • Alacak Riski Değerlendirmesi
 • Alacak Riski Yönetimi Sistem Tasarımı
  • Müşteri Kabulü
  • Müşteri İstihbaratı
  • Piyasa İstihbaratı
  • Banka İstihbaratı
  • Risk ve Limit Politikası İlişkisi
  • Müşteri İşletme Finansal Tablo Değerlendirmesi
  • Vade Yapısı, Bayi Ağı, İhracat ve Pazar Payı Değerlendirmesi
  • Müşteri Yasal Uyum Değerlendirmesi, Yasaklı Ülke ve Sektörler
  • İşletme Organizasyon Yapısı, Kredi Komitesi, İlgili Prosedürler, Sektör ve İşletme Açık Hesap Çalışma Kültürü, Erken Uyarı Sistemleri ve Global-Ulusal Raporlar
 • Teminat Yönetimi
 • Tahsilat Yönetimi
  • Alacak Tahsilat Problemleri ve Öncü Göstergeler
  • Gecikmiş Tahsilatlar ve Bilançoya Etkisi
  • Vade Yapısı
  • Alacak Devir Hızı
 • Müşteri Performans Değerlendirmesi
  • Alacak Devir Hızı
  • Müşteri Performans Değerlendirmesi Yöntemleri ve Kriterler
 • Scoring – Skorlama
  • Kriterler ve Ağırlıklandırma
  • Rating sisteminin tasarımı ve kurulumu
  • Kanal bazlı skorlama ve ağırlıklandırmada farklılaşma
  • Skorlama sisteminde ince ayarlar ve sistemin devreye alınması
  • Skorlama kültüründen algoritma uyarlamalarına geçiş
 • Alacak Yönetiminde Sigorta ve Diğer Uygulamalar
 • Raporlama Örnekleri
  • İstihbarat
  • Compliance
  • İş zekası raporlamaları

Not: Eğitimde Alacak Riski ve Yönetimi kitabı ve destekleyici materyaller kullanılacaktır. Katılımcılara kitap verilecektir.

Paylaş

Tarih

Eyl 12 2020
Expired!

Zaman

All Day
Kategori