Gülay Güner’in İ.Ü. İşletme Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Davut Pehlivanlı ile gerçekleştirdiği bu söyleşide hazırlamış olduğu Türkiye Risk Raporu, halen çalışmaları devam eden İTO işbirliği ile gerçekleştirilen İstanbul Risk Envanteri, Sektörel Risk Envanterleri, Risk İndeksini, Global ve yerel düzlemde işletmelerin geleceğini, Kurumsallaşma, Altın ve diğer değerli madenlerdeki gelişmeler, Metaverse, NTF, Kripto Paralar, Teknoparklar, Alacak riski gibi konular konuşuldu. Ayrıca Çin’in büyük ölçekli teknolojik projeleri, KOBİ’lerin makro sorunları, akademi ile reel sektörün iletişim sorunları gibi konulara değinildi.