GRC Management

Blog Yazılar

Kamu Kesimi Risk Yönetim Strateji Çalışması

Grc

Nasıl ki şirketlerde risk yönetimini merkezden yönetiyoruz ve izliyoruz; kamu kesiminde de risk yönetimi fonksiyonları bakanlık seviyesinde yapılanmayla yetinilmeden Cumhurbaşkanlığı bünyesinde de yapılandırılmalıdır. Türkiye bu açmazı her kriz, felaket veya ulusal menfaatleri ilgilendiren her türlü olay sonrasında yaşamakta fakat günlük…

Read more

Kurumsal Risk Yönetimi Olgunluk Değerlendirmesi

Grc

Türkiye Gayri Safi Yurtiçi Hasılası, 2020 yılında dolar bazında yaklaşık 717 milyar dolar olaark gerçekleşti. 717 milyar dolarlık GSYİH’nın ise %14’lük kısmı olan yaklaşık 99 milyar dolarlık hacmini ise İSO 500 listesinde yer alan ilk 100 firma gerçekleştirdi. İSO ilk…

Read more

İç Sistemlerin Önemi ve Fırsatların Değerlendirilmesi

Grc

İç sistemlerini olgunlaştıran firmaların faaliyetlerini katlamalı olarak büyütme şansı yakalayacağı bir döneme girdik. Bu dönemde özellikle iç kontrol, yasal uyum ve risk yönetimi gibi alanlarda altyapıları yeterli firmalarının piyasada oluşan ticari fırsatları daha hızlı değerlendireceklerini ve yasal uyumun fırsatların önünde…

Read more

KOBİ’lerde Kurumsal Risk Yönetimi ve Önemi

Grc

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) olarak ifade ettiğimiz grupta yer alan işletmeler üretimin yaklaşık %35’ini ve istihdamında yaklaşık %75’ini sağlamaktadırlar. KOBİ’ler yaygınlık açısından milyonlarca kuruluştan oluşurken büyük ölçekli olarak sınıflandırdığımız işletme grubu ise sayıca az fakat hacim ve ölçek…

Read more

2021 Riskleri ve Ötesi

Grc

Adettendir yıl biterken (bazıları için kayıp yıldır bazıları içinse fırsatları yılı) çeşitli değerlendirmeler yapılır. Stratejik yönetim boyutunda ise bir gözümüzle biten yılı takip ederken bir gözümüz de gelen yılda olur. Bu bağlamda tahminleme, bütçeleme ve kestirimlerin alt yapısında da her…

Read more

2020 Bitiyor 2021 Geliyor Riskler ve Yönetimi Hangi Aşamada?

Grc

Bu yıl 2.sini yayınlayacağım Ulusal Risk Raporu çalışması tamamlanmak üzere. 2020 Aralık ayı ortasında çalışmalar tamamlanacak ve tasarım sürecinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak. Bu tür çalışmalarda anket hedef kitlesi doğru seçildiği takdirde beklentilerin diğer bir ifadeyle anket sonuçlarının yakın geleceği…

Read more

Outsource Compliance-Auditing Services

Grc

If you want to make your prospective customers do research in Turkey in terms of compliance and have about? Would you like to audit your investment in Turkey? The following services to customers from all sectors active in Turkey, which…

Read more

Aforizmalar

Grc

Özlü sözler, aforizmalar kısacası aklıma gelen kaleme dökülen sözler … “Açık Çağrı: Kamu Kesiminde Risk Yönetimi Yapılanmasına İhtiyaç Var – 2021 yılını tamamlamak üzereyiz. Yılın geride kalan dönemine baktığımızda karşılaştığımız kritik riskleri; seller, depremler, orman yangınları şeklinde sıralayabiliriz. 2021’in devamında ve…

Read more

Alacak Riski ve Yönetimi Online Platformlarda

Eğitim, Grc

Alacak Riski yönetimi stratejik boyutuyla müşterinin kabulü ve limit tahsisi ile başlar. Limit tahsisi işletmenin sınırlı kaynaklarının kullanım hakkının devri anlamına gelir. Bundan dolayı da tahsis edilen limit karşılığında gerçekleştirilen ticari hacim kısa vade de işletmenin ciro hedeflerine ulaşmasını ve…

Read more