GRC Management

GRC Management ekibinin temel hedefleri arasında işletmelerde iç sistemleri olgunlaştırmak yer almaktadır. Bu şartlar altında ticaretin yaptırımlarla kısıtlanması, işletmelerin verileri dahi kullanıma açmaması ayrıca ele alınması gerekmektedir.

Öte yandan işletmelerin iç sistemlerinin etkinliğinin yüksek olması kaliteli mal ve hizmet üretiminden riskli müşteri ile çalışılmasının önlenmesine, maliyetin doğru ve tam tespitinden risk yönetim yapılanmasına değin bütün alanlarda ciddi hacim ve ölçekte danışman seçimi çok büyük önem arzetmektedir.

GRC Management alanında öncüdür ve hem akademik anlamda hem de uygulama tecrübesi bağlamında müşterilerine hizmet vermektedir. GRC Management lideri Prof. Dr. Davut Pehlivanlı’nın uzmanlık alanında kitapları ve makaleleri vardır. Pehlivanlı’nın ayrıca 2 tane devam eden patent başvurusu bulunmaktadır. Patentler risk yönetimi ve hileli batak (iflas) alanlarındadır.

GRC Management ekibi tarafından geliştirilen GRCSYS yazılımı üzerinde tasarlanabilen algoritmalar ile İç Denetim ve Hile Yönetimi faaliyetlerini yönetmek mümkündür.

Hile Yönetimi modülü aldırtma temelli çalışma yeteceğine sahiptir ve uygulamada çok fazla talep görmektedir.

Prof. Dr. Davut Pehlivanlı

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünden 2001 yılında mezun olan Davut Pehlivanlı, 2008 yılında “Kurumsal Risk Yönetimi Temelli İç Denetim ve Türkiye Uygulamaları” tezi ile doktor unvanını aldı.

  • Modern İç Denetim,
  • Hile Denetimi Metodoloji ve Raporlama,
  • Yönetişim Risk ve Uyum (Risk Yönetimi Serisi 1)
  • Alacak Riski ve Yönetimi (Risk Yönetimi Serisi 2)

isimli kitapları bulunan Pehlivanlı’nın iç denetim, hile denetimi ve risk yönetimi alanında yayınlanmış çok sayıda makalesi vardır.

Pehlivanlı profesyonel iş hayatında bir bağımsız denetim firmasında kurucu ortak görev almış ve iç denetim, risk yönetimi, ERP, süreç danışmanlığı, kurumsallaşma ve teknoloji danışmanlığı hizmetleri vermiştir.

Pehlivanlı, denetim alanındaki danışmanlık tecrübesinin ardından alanında lider bir şirketler grubunda Denetim ve Risk Direktörü olarak görev yapmıştır. Altın ve kıymetli madenlerin hemen hemen her alanında faaliyet gösteren işletme grubunun yeniden yapılanması kapsamında risk yönetimi, iç denetim, hazine risk yönetimi ve kurumsal yönetim uygulamalarına liderlik yapmıştır.

Profesyonel hayattan akademiye 2018 yılında dönen Pehlivanlı, İstanbul Üniversitesi bünyesinde Risk ve Denetim Araştırma Merkezi’nin kurulmasına öncülük etmiş ve halen merkezde Direktör olarak görev yapmaktadır.

Uygulamadan kopmadan akademik çalışmalarını devam ettiren Pehlivanlı, İstanbul Üniversitesi Teknokent çatısı altında GRC Management şirketi bünyesinde İç Denetim ve Hile Yönetimi modüllerini içeren GRCSYS yazılımını ekibiyle geliştirmiş ve halen devam eden 1 Ar-Ge projesi bulunmaktadır. Pehlivanlı’nın aynı zamanda Risk Yönetimi ve Hile (Batak Riski) alanında 2 adet patent başvurusu bulunmaktadır.

Sosyal Sorumluluk gereğince Sivil Toplum Kuruluşlarına destek veren Pehlivanlı, STK’ların Kurumsallaşmasına yönelik hem akademik hem de uygulama projelerinin içinde yer almaktadır.

Pehlivanlı, 2020 yılında Profesör unvanını kazanmış ve çalışmalarını İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde devam ettirmektedir. Pehlivanlı, aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde İç Denetim Koordinasyon Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Rakamlarla Tecrübemiz

59+
Proje
1471+
Yazılım Çalışması (gün)
588+
Eğitim (Saat)