GRC Management
Country and Sector Reports

2022 Bahar Dönemi Başladı …

Grc

2022 yılı bahar dönemi yoğunlukla başladı. Prof. Dr. Davut Pehlivanlı tarafından verilen dersler;

  • İç Denetim ve Hile Denetimi, Lisans, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi.
  • Hile Denetimi ve Uygulamaları, Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler, İç Denetim ve Risk Yönetimi.
  • Kurumsal Risk Yönetimi, Doktora, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler, İşletme.

Ayrıca iç denetim, katılım bankacılığında uyum uygulamaları, iç kontrol ve risk yönetimi alanında yüksek lisans tez danışmanlıkları da devam ediyor.