GRC Management
Country and Sector Reports

Kriz Dönemlerinde İşletme İçi Hile Teşebbüsleri ve Yönetimi

Akademi, Eğitim, Grc

Kriz Dönemlerinde İşletme İçi Hile Teşebbüsleri ve Yönetimi

Eğitmen                     : Prof. Dr. Davut Pehlivanlı

Tarih                          : 16, 23 ve 30 Mart 2023

Saat                            : 19:30 – 21:30 (6 Saat)

Zoom Platformu

Amaç                          : Hileler gerek bankacılık kesimi gerekse de reel sektör işletmeleri tarafından sıklıkla karşılaşılan çok temel bir yönetim problemidir. Küreselleşme ve teknolojide yaşanan gelişmeler sonucu işletmelerin karmaşıklaşan iş ortamları hileye ve hileli işlemlere uygun zemin vermektedir. Eğitimin temel amacı hileler karşısında temelde farkındalık oluşturmak nihai olarak da hile karşıtı önlemler konusunda farkındalık kazandırmaktır.

Kimler katılmalı       : İç denetim mekanizması olmayan fakat bu yönde karar aşamasında olan işletme yöneticileri, iç denetim – iç kontrol birimi personeli ve iç denetim alanında kariyer yapmak isteyen istekliler.

Eğitim Akışı              :

 • Hile teorisi ve kriz dönemlerinde hileler
 • İşletme içi hile türleri ve belirtileri
  1. Varlıkların kötüye kullanımı
  2. Finansal tablo hileleri
  3. Yolsuzluk
 • Hile belirtileri
 • Hilenin ortaya çıkartılma yöntemleri
 • Hileden korunma önlemleri
 • İşletme genelinde hile riski değerlemesi
 • Hile önleme maliyetleri ve hile işlemlerin işletmeye zararları
 • Sektörel tecrübe paylaşımları

Eğitim linki ve kayıt için tıklayınız

Risk Yönetimi Hizmetleri

Risk Yönetimi Hizmetleri kapsamında temelde aşağıdaki hizmetleri veriyoruz. Müşterinin risk yönetimi sisteminden beklentilerine paralel; raporlamadan görev kartlarına, süreç yönetiminden aksiyon alanlarına kadar pekçok alanda iç sistemleri revize ediyoruz.

Detaylar için tıklayınız 

Mesajınız

  Danışmanlık Hizmetleri

  • Mali Analiz ve İstihbarat

   Read More
  • Maliyet Sistemi Tasarımı ve Yönetim Muhasebesi Hizmetleri

   Read More
  • Yasal Uyum – Compliance

   Read More
  • Risk Yönetimi Hizmetleri

   Read More
  • Kurumsallaşma ve Süreç Yönetimi Hizmetleri

   Read More
  • Suistimal Riski Yönetimi Hizmetleri

   Read More
  • İç Kontrol ve Süreç Yönetimi Olgunluk Envanteri

   Read More
  • İç Denetim Hizmetleri

   Read More