GRC Management
Country and Sector Reports

Pandemi Sürecinde Risk Yönetimi Semineri

Eğitim, Grc

Pandemi Sürecinde Risk Yönetimi ZOOM Toplantısı 14 Mayıs 2020 Perşembe günü saat 21:00’da gerçekleştirildi.

Yaklaşık 5 aydır pandemi sürecinin bireylere, işletmelere ve kamu düzenine etkilerini yaşıyoruz diğer bir ifadeyle tarihe tanıklık ediyoruz. 14 Mayıs Perşembe saat 21:00’da Pandemi Sürecinde Risk Yönetimi’ni Kurumsal Risk Yönetimi Derneği Başkanı Dogu Özden ile tartıştık.

#riskyönetimi-#zoomtoplantısı-#pandemisüreci