GRC Management
Country and Sector Reports

İlişkili Riskler / Related Risks

İlişkili Riskler

Risklerin etki ve olasılık boyutunun tamamlayıcısı olarak analize derinlik katmak amacıyla ilişkili riskler de sorgulanmıştır.

İlişkili riskler tekil risklerden bağımsız olarak genel beklentiyi ve risklerin dengeli olarak yönetilmesi gereken noktada işletmelerin ve kamu kesiminin odaklanmaları gereken genel görüntüyü göstermektedir.

İlişkili risklerin ağırlıklı olarak ekonomi temelli riskler olması 2021 yılı için genel bir çerçeve sunmaktadır.

Related Risks

Related risks are also questioned to deepen the analysis as complementary to risk impact and possibility aspect.

Related risks, independent from single risks, demonstrate overall expectation and the overall appearance that businesses and public sector need to focus at the point where risks are required to be managed in balanced manner.

The fact that related risks are often economy-based risks suggests a generic framework for year 2021.