GRC Management
Country and Sector Reports

Yönetici Özeti / Executive Summary

Yönetici Özeti

Risk yönetimi bütün kuruluşlar açısından bütünleşik bakış açısıyla yönetilmesi gereken, üst yönetimin desteği ve risk odaklı süreç yapılanması ile birlikte değerlendirilmesi gereken kritik ve kapsamlı bir çalışma alanıdır.

Bütünleşik olarak risklerin tanımlanması, yönetilmesi ve risk aksiyonlarının stratejik planlamaya paralel olarak hayata geçirilmesi ilgili kuruluşların sürdürülebilirliğine katkıda bulunacaktır.

2020 yılında dünyada meydana gelen kritik olaylar şunlardır; Covid-19 Salgını, Avusturalya Yangını, ABD – İran Gerilimi ve Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani ve Haşd-i Şabi komutanı Ebu Mehdi el Mühendis’in öldürülmesi, uçak kazaları, çekirge istilası, George Floyd’un ve ABD’de geniş çapta protestolar, depremler, çığ felaketleri, Suriyelilerin Avrupa’ya göçü, ABD Başkanlık seçimi, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginlik, Çin ve Pakistan arasındaki gerginlik, Çin hükümetinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki hak ihlalleri, Rusya’nın Dağlık Karabağ’a yerleşerek Minsk Grubunu devre dışı bırakması ve Kafkasya’da etkin aktör konumunu güçlendirmesi.

Türkiye açısından 2020 yılı kritik olayları şunlardır; Covid-19 Salgını, Suriyelilerin Avrupa’ya göçü, Elazığ ve Malatya depremleri, çığ felaketi, uçak kazaları, İdlib’de Türk askerlerinin şehit edilmesi, petrol fiyatlarında düşüş, döviz kurlarındaki hareketlilikler, doğalgaz keşfi ve Navtex savaşları, İzmir depremi.

Son 3 yıllık periyot incelendiğinde döviz kuru oynaklıklarına buna bağlı olarak daha da kritik hale gelen emtia fiyat riskleri döviz kuru riskine ilişkin en temel problem alanıdır. 2020 yılında da döviz kuru oynaklıkları devam etti ve dolar kuru yıl başında 5,90 seviyesindeyken yılın genelinde ortalama 6,73 civarında seyretti.

Ulusal Risk Envanteri ilk defa yine Davut Pehlivanlı tarafından 2020 yılı için yapılmış ve Türkiye için sırasıyla ilk 3 riskimiz genç işsizliği riski, döviz kuru oynaklık riski ve doğal afet riski olarak belirlenmişti. 2021 yılı için bu çalışma güncellendi ve gelecek yıllarda da risk raporu çalışmalarının devamı planlanmaktadır.

Executive Summary

Risk management is a critical and comprehensive field of study that must be managed from holistic perspective by all organizations and must be considered together with risk-oriented process structuring, supported by the senior management.

Identification and management of risks integrally as well as implementation of risk actions in line with the strategic planning will contribute to the sustainability of the relevant organizations.

The critical events occurred around the globe in 2020 are as follows; Covid-19 pandemics, Australia Wildfire, USA – Iran tension and killing of Jerusalem Forces Commander Kasım Süleymani and Haşd-i Şabi commander Ebu Mehdi el Mühendis, plane crashes, grasshopper invasion, killing of George Floyd and widespread protest across the USA, earthquakes, avalanche disasters, immigration of Syrians to Europe, USA presidential election, tension between India and Pakistan, tension between China and Pakistan, China’s violation of rights in Xingjiang Uigur Autonomous Region, Russia’s deployment in Nagorno Karabakh, eliminating Minsk Group and strengthening its position as an active actor in Caucasia.

Critical events for Turkey in 2020 are as follows; Covid-19 pandemics, immigration of Syrians to Europe, Elazığ and Malatya earthquakes, avalanche disaster, plane crashes, casualty of Turkish soldiers in Idlib, oil price drop, fluctuations in foreign exchange rates, discovery of natural gas resource, Navtex wars, and Izmir earthquake.

In review of the last 3-year period, fluctuations in foreign exchange rates and the merchandise price risks which became more critical accordingly are the most fundamental problem areas in terms of foreign exchange risks. Fluctuations continued in 2020, and US dollar exchange rate moved up from 5,90 in the beginning of the year to an average of 6,73 in year overall.

National Risk Inventory was prepared for the first time by Davut Pehlivanlı for 2020, and the top 3 risks for Turkey were reported as young unemployment, foreign exchange rate fluctuations and natural disaster risk. This study is updated for 2021, and the risk report studies are planned to be continued in the upcoming years.