GRC Ulusal Risk Raporu 2021

Ulusal Risk Raporunun ilk çalışması olan Ulusal Risk Raporu 2020 geçen yıl yayınlanmıştı. Artık gelenekselleştirmeyi hedeflediğimiz bu çalışmanın 2.si olan Ulusal Risk Raporu 2021 sizlerle paylaşıyoruz.

Yeni normalin gölgesinde belirsizliklerin arttığı koşullarda 2021’i karşılayacağımız belli oldu. Yeni normalin gölgesi, ekonomiden toplumsal olaylara, üretimden alışverişe, çalışma kültüründen sosyal faaliyetlere insanoğlunun aktif olarak yer aldığı her türlü etkinliğe düşmüş durumda.

Global ölçekte 2021 yılında gündemde kalmaya devam edecek riskler; Covid-19, döviz kuru oynaklıkları, ticaret savaşları, korumacı yaklaşımlar, siber saldırılar, terör eylemleri, veri hırsızlıkları, altyapıların çökmesi, ekonomik krizler ve savaşlar şeklinde sıralanabilir. Risk listesi hem bireylerin ulus devletlere karşı güveninin hem de devletler arasındaki güvenin zayıflayacağını ve insanlığın sığınılacak güvenli liman arayışının devam edeceğini göstermektedir.

Türkiye’nin jeopolitik açıdan stratejik olarak çevrilmişliği devam ederken bir yandan da reel ekonomik gündemin 2021 yılında ana gündem maddeleri arasında yer alacağı aşikardır.

GRC National Risk Report 2021

The National Risk Report 2020, the first study of the National Risk Report, was published last year. Now, we share with you the National Risk Report 2021, the second of this study that we aim to traditionalize.

It has been clear that we will be greeting 2021 in the uncertain times of the new normal. From economy to social events, production to shopping, business culture to social activities, dark shadow of the new normal has fallen on all activities that mankind has been actively engaged.

The risks that will remain on agenda on global basis in year 2021 can be outlined as; Covid-19, foreign exchange rate fluctuations, commercial war, protective approaches, cyber attacks, terror acts, data theft, infrastructure collapses, economical crisis and wars. Risk list indicates that individuals’ trust towards nation states as well as the trust among the states will be weakened, and people will continue seeking for a safe haven.

While Turkey continues to be strategically surrounded from geopolitical aspect, it is apparent that real economic agenda will be a main agenda item in 2021.

Rapor için tıklayınız / Click for full report

Türkiye Risk Raporu 2021 / Turkey Risk Report 2021