Alacak Riski ve Yönetimi

Alacak Riski yönetimi stratejik boyutuyla müşterinin kabulü ve limit tahsisi ile başlar.

Limit tahsisi işletmenin sınırlı kaynaklarının kullanım hakkının devri anlamına gelir. Bundan dolayı da tahsis edilen limit karşılığında gerçekleştirilen ticari hacim kısa vade de işletmenin ciro hedeflerine ulaşmasını ve uzun vade de ise işetme değerini direkt etkileyecektir.

Operasyonel boyutuyla alacak riski yönetimi, müşterinin tahsis edilen limiti verimli kullanması, ödeme vaadine uyumunun izlenmesi ve nihai olarak da batak riskinin proaktif olarak yönetimi aşamalarından meydana gelir. İşletmenin kullandığı yazılımda müşteri işlemlerinin izlenebilirliği ve raporlanması alacak riski yönetimi açısından yetersiz olabilir. Müşteri sayılarının arttığı ve verilerin yığın haline dönüştüğü, operasyonel anlamda üretilen müşteri verisinin her geçen gün çoğaldığı koşullarda sadece raporlama fonksiyonları risk yönetiminin proaktif icra edilebilmesi açısından yetersizdir.

Satın Almak İçin Tıklayınız.