GRC Management
Country and Sector Reports

Hile Denetimi – Metodoloji ve Raporlama

Hile Denetimi – Metodoloji ve Raporlama

Denetim Koçluğu Eğitimleri

İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim uygulamaları ile anlam kazanmakta ve işletmeye olan katkısı artmaktadır.

Amaç                          : Hileler gerek bankacılık kesimi gerekse de reel sektör işletmeleri tarafından sıklıkla karşılaşılan çok temel bir yönetim problemidir. Küreselleşme ve teknolojide yaşanan gelişmeler sonucu işletmelerin karmaşıklaşan iş ortamları hileye ve hileli işlemlere uygun zemin sağlamaktadır. Eğitimin temel amacı hileler karşısında temelde farkındalık oluşturmak nihai olarak da hile denetimi nosyonu kazandırmaktır.

Ajanda;

 • Hile teorisi
 • Hile türleri ve belirtileri
 • Varlıkların kötüye kullanımı
 • Finansal tablo hileleri
 • Yolsuzluk
 • Hile belirtileri
 • Hilenin ortaya çıkartılma yöntemleri
 • Hileden korunma önlemleri
 • Hile denetimi metodolojisi
 • Kurum genelinde hile riski değerlemesi
 • Hile denetimi programının oluşturulması
 • Hile denetiminde bir araç: veri madenciliği
 • İç kontrol ve hile arasındaki ilişki
 • Hile önleme maliyetleri ve hile işlemlerin işletmeye zararları
 • Standartlar
 • Hile soruşturması
 • Hile denetimi raporlaması
 • Vaka çalışması

Kimler Katılmalı

İç denetim mekanizması olmayan fakat bu yönde karar aşamasında olan işletme yöneticileri, iç denetim – iç kontrol birimi personeli ve iç denetim alanında kariyer yapmak isteyen istekliler.

İletişim Formu

  Eğitmen

  Prof. Dr. Davut Pehlivanlı

  Süre

  2 Gün (14 saat)

  Uygulama

  Excel

  Sertifika

  Var

  Yaklaşan Eğitimler

  Etkinlik bulunamadı!
  Paylaş