GRC Management
Country and Sector Reports

İç Denetim Hizmetleri

İç Denetim Hizmetleri

İç Denetim Hizmetleri kapsamında temelde aşağıdaki hizmetler sunulmakta ve müşteriye hem iç denetim sistem tasarımı hem de rutin iç denetim hizmetleri  verilmektedir. İç denetim sistem tasarımı risk yönetimi odaklı gerçekleştirilmektedir.

Temel başlıklar:

  • İç denetim sistem tasarımı hizmetleri
  • Denetim ve risk evreninin oluşturulması
  • Risk odaklı tasarım
  • Dinamik çalışma kağıdı altyapısı
  • Departman bazlı denetim rehberlerinin hazırlanması
  • Dinamik raporlama  altyapısı
  • İç kontrol sistem tasarımı hizmetler
  • Model denetim çalışmalarının ve raporlamalarının tamamlanarak sistemin müşteri işletmeye teslim edilmesi ve mentörlük faaliyetlerine devam edilmesi

Mesajınız

    Paylaş