GRC Management

İç Denetim Hizmetleri

İç Denetim Hizmetleri

İç Denetim Hizmetleri kapsamında temelde aşağıdaki hizmetler sunulmakta ve müşteriye hem iç denetim sistem tasarımı hem de rutin iç denetim hizmetleri  verilmektedir. İç denetim sistem tasarımı risk yönetimi odaklı ve GRCSYS yazılımı destekli yürütülmektedir.

Temel başlıklar:

  • İç denetim sistem tasarımı hizmetleri
  • Denetim ve risk evreninin oluşturulması
  • Risk odaklı tasarım
  • Dinamik çalışma kağıdı altyapısı
  • Departman bazlı denetim rehberlerinin hazırlanması
  • Dinamik raporlama  altyapısı
  • Yazılım ortamında etkin çalışma
  • İç kontrol sistem tasarımı hizmetler
  • Model denetim çalışmalarının ve raporlamalarının tamamlanarak sistemin müşteri işletmeye teslim edilmesi ve mentörlük faaliyetlerine devam edilmesi
Paylaş