GRC Management
Country and Sector Reports

İç Denetim Uygulamaları

İç Denetim Uygulamaları

Denetim Koçluğu Eğitimleri

İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim uygulamaları ile anlam kazanmakta ve işletmeye olan katkısı artmaktadır.

Amaç                          : İç kontrol işlevini ve iç denetimin iç kontrolle ilişkisini açıklamak ve bir iç denetim faaliyetinin tüm aşamalarını örnek vaka üzerinde değerlendirerek genel bir denetim yaklaşımı kazandırmaktır.

Ajanda;

 • İç denetim, iç denetçi rolleri ve organizasyondaki yeri
  • İç denetim tanımı
  • Yeni nesil iç denetim mesleği
  • Organizasyonda iç denetim birimi ve iç denetçi
 • İç Kontrol
  • İç kontrol ve bağımsız denetim ilişkisi
  • İç kontrol ve iç denetim ilişkisi
  • İşletmelerde iç kontrolün kapsamı ve iç kontrol örnekleri
  • İç kontrol eksikliğinin olası sonuçları
  • En yaygın iç kontrol modeli: COSO
  • COSO İç Kontrol Çerçevesi bileşenleri
 • Genel olarak iç denetim süreci
  • İç denetimin planlanması
  • İç denetimin yürütülmesi
   • Denetim testlerinin yürütülmesi ve kanıt toplama
   • İç denetimde istatistik kullanımı
  • İç denetimde raporlama
    • İç denetim raporunun temel özellikleri
 • Uluslararası İç denetim Standartları
  • Etik Kurallar
  • Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları
 • İç denetim vaka çalışması (Suistimale yönelik iç denetim faaliyeti ve raporlaması)

Kimler Katılmalı

İç denetim mekanizması olmayan fakat bu yönde karar aşamasında olan işletme yöneticileri, iç denetim – iç kontrol birimi personeli ve iç denetim alanında kariyer yapmak isteyen istekliler.

İletişim Formu

  Eğitmen

  Prof. Dr. Davut Pehlivanlı

  Süre

  1 Gün (7 saat)

  Uygulama

  Excel

  Sertifika

  Var

  Yaklaşan Eğitimler

  Etkinlik bulunamadı!
  Paylaş