GRC Management
Country and Sector Reports

İç Kontrol ve Süreç Yönetimi Olgunluk Envanteri

İç Kontrol ve Süreç Yönetimi Olgunluk Envanteri

Bu envanterin amacı, işletme ve departmanlar seviyesinde iç kontrol ortamlarını ve risklerinin değerlendirmelerine yardımcı olmak ve işletme için İç Kontrol ve Süreç Yönetimi Olgunluk seviyesinin tahmini olarak belirlenmesidir.

Bu envanter kritik süreçleri ve riskleri kapsamaktadır ve bu haliyle bir tahmini değerlendirme şansı vermektedir.  Bu envanterin doldurulmasına paralel tarafınızla kısa rapor paylaşılacaktır ve talebiniz halinde işletmeniz özelinde detaylı çalışma yapılabilir.

Envanter hakkındaki sorularınız ve detay talepleriniz için grcyonetim@gmail.com mail adresi aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

İç Kontrol ve Süreç Yönetimi Olgunluk Envanteri’ni almak içine kurumsal mail adresini aşağıya eklemeniz gerekmektedir. Envanter linki mailinize gönderilecek ve Envanteri doldurmanıza paralel kısa rapor tarafınızla paylaşılacaktır.

 

Envanter Olgunluk Sınıflandırması

1. Kurumsal Yönetim Uygulamaları ve Genel Kontroller

2. Nakit ve Tahsilat Yönetimi

3. Satın Alma ve Harcama Yönetimi

4. Satış ve Tahsilat Yönetimi

5. Üretim Yönetimi

6. Finans ve Hazine Uygulamaları

7. Bilgi İşlem Uygulamaları

8. İnsan Kaynakları Uygulamaları

Envanter için lütfen tıklayınız …

Mesajınız

    Paylaş