GRC Management
Country and Sector Reports

Mali Analiz ve İstihbarat

Mali Analiz ve İstihbarat

Mali analiz ve istihbarat hizmetleri kapsamında sektörden bağımsız aday müşterileriniz için mali analiz ve istihbarat çalışması yapılır ve nihayetinde müşterinize tanımlayacağınız limit ve talep edeceğiniz teminata kadar pek çok hususun çalışması yürütülmekte ve raporlanmaktadır.

Bu kapsamda aday müşteri;

  • Finansal tablo analizi
  • Finansal istihbaratı ve geçmişi
  • Hukuki değerlendirmesi ve şirket geçmişi
  • Aday müşteri ortakları mali yeterlilik analizi
  • Piyasa istihbaratı

çalışmaları yapılarak raporlanmaktadır.

Mesajınız

    Paylaş