GRC Management
Country and Sector Reports

Risk Yönetimi

RİSK YÖNETİMİ

Şirketlerin Maruz Kaldığı Finansal Riskler ve Simülasyonlu Hedging Uygulamaları

Şirketlerin maruz kaldığı finansal risklerin yönetilebilmesi için, bu risklerin hangi vadelerde, hangi para birimlerinden kaynaklandığının tespit edilmesi kritik öneme sahiptir. Şirketler kısa, orta ve uzun vadeli nakit projeksiyonlarını gerçeğe en uygun şekilde oluşturmalı, bu nakit akışların üzerindeki finansal riskleri tespit etmeli ve sayısal olarak riskin değeri ölçülebilmelidir. Bu eğitimde şirketlerin nakit akışlarının üzerinde yer alan faiz, kur ve emtia risklerinin transferi amacına yönelik çalışmalara ve simulasyonlu korunma uygulamalarına yer verilmektedir.

Kimler Katılmalı

Bu eğitime faiz, kur ve emtia risklerinin yönetilebilmesi için gerekli yapıların fiyatlaması ve kullanım alanlarına dair ileri düzeyde bilgi sahibi olmak isteyen tüm çalışanların katılması tavsiye edilir.

Seviye

Temel

Süre

2 Gün

Uygulama

Excel

Araçlar

Excel Bloomberg Reuters

Sertifika

Var

Yaklaşan Eğitimler

Etkinlik bulunamadı!
Paylaş