GRC Management

Suistimal Riski Yönetimi Hizmetleri

Suistimal Riski Yönetimi Hizmetleri

DANIŞMANLIK

GRC konseptine paralel nihai olarak da bir yazılımda hayat bulacak sistem tasarımları işletmelerin başarısına ciddi anlamda katkı sağalamaktadır.

200
200’ün üzerinde üst düzey proje tecrübesi

İç Denetim Hizmetleri​

İç Denetim Hizmetleri kapsamında temelde aşağıdaki hizmetler sunulmakta ve müşteriye hem iç denetim sistem tasarımı hem de rutin iç denetim hizmetleri  verilmektedir. İç denetim sistem tasarımı risk yönetimi odaklı ve GRCSYS yazılımı destekli yürütülmektedir.

Temel başlıklar:

 • İç denetim sistem tasarımı hizmetleri
 • Denetim ve risk evreninin oluşturulması
 • Risk odaklı tasarım
 • Dinamik çalışma kağıdı altyapısı
 • Departman bazlı denetim rehberlerinin hazırlanması
 • Dinamik raporlama  altyapısı
 • Yazılım ortamında etkin çalışma
 • İç kontrol sistem tasarımı hizmetler
 • Model denetim çalışmalarının ve raporlamalarının tamamlanarak sistemin müşteri işletmeye teslim edilmesi ve mentörlük faaliyetlerine devam edilmesi.

İç Kontrol ve Süreç Yönetimi Olgunluk Envanteri

Bu envanterin amacı, işletme ve departmanlar seviyesinde iç kontrol ortamlarını ve risklerinin değerlendirmelerine yardımcı olmak ve işletme için İç Kontrol ve Süreç Yönetimi Olgunluk seviyesinin tahmini olarak belirlenmesidir.

Bu envanter kritik süreçleri ve riskleri kapsamaktadır ve bu haliyle bir tahmini değerlendirme şansı vermektedir.  Bu envanterin doldurulmasına paralel tarafınızla kısa rapor paylaşılacaktır ve talebiniz halinde işletmeniz özelinde detaylı çalışma yapılabilir.

Envanter hakkındaki sorularınız ve detay talepleriniz için grcyonetim@gmail.com mail adresi aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

İç Kontrol ve Süreç Yönetimi Olgunluk Envanteri’ni almak içine kurumsal mail adresini aşağıya eklemeniz gerekmektedir. Envanter linki mailinize gönderilecek ve Envanteri doldurmanıza paralel kısa rapor tarafınızla paylaşılacaktır.

 

Envanter Olgunluk Sınıflandırması

1. Kurumsal Yönetim Uygulamaları ve Genel Kontroller

2. Nakit ve Tahsilat Yönetimi

3. Satın Alma ve Harcama Yönetimi

4. Satış ve Tahsilat Yönetimi

5. Üretim Yönetimi

6. Finans ve Hazine Uygulamaları

7. Bilgi İşlem Uygulamaları

8. İnsan Kaynakları Uygulamaları

Envanter için lütfen tıklayınız …

Suistimal Riski Yönetimi Hizmetleri

Suistimal Riski Yönetimi Hizmetleri kapsamında temelde aşağıdaki hizmetler sunulmakta ve müşteri işletmenin suistimal risklerinin tanımlanmasına paralel raporlamadan görev kartlarına, süreç yönetiminden aksiyon alanlarına kadar pekçok alanda iç sistemlerini revize etmesine katkıda bulunulmaktadır. Ayrıca suistimal soruşturmaları sonucuna göre hukuki süreç desteklenmekte ve sigorta tazmin süreci yönetilmektedir.

Hile yönetimi sistem kurulumu danışmanlık hizmetleri

 • Kırmızı bayraklarının tespiti ve öncü göstergelerin belirlenmesi
 • Hile şemalarının oluşturulması
 • Hile senaryoların değerlendirilmesi
 • GRCSYS yazılımı ortamında tasarımların uygulamaya alınması ve senaryoların entegrasyonu işlemlerinin tammalanması

Suistimal inceleme danışmanlık hizmetleri

  • Sigorta sürecinin yönetilmesi
  • İç denetim ve bağımsız denetim rapor sürecinin yönetilmesi
  • Hile soruşturması ve mahkeme sürecinin yönetilmesi (dava dilekçesi, bilirkişi ve sigorta süreç takibi)
Paylaş