GRC Management
Country and Sector Reports

STK’larda Kurumsallaşma İhtiyacı Sunumu …

Eğitim

Sivil toplum diyaloğu II kapsamında AB fonu tarafından desteklenen Sivil Toplum Zirvesi gerçekleşti. Dijital tabanlı olarak gerçekleştirilen STK’larda Kurumsallaşma ve Sürdürülebilirlik Zirvesi 16 Mayıs 2020 tarihinde izleyicileri ile buluştu. 

Prof. Dr. Davut Pehlivanlı “STK’larda Kurumsallaşma İhtiyacı” konulu sunumu ile AB destekli STK Zirvesinde yer aldı.