GRC Management
Country and Sector Reports

Risk İndeksi

Gülay Güner ile Türkiye Risk Raporunu konuştuk …

Grc

Gülay Güner’in İ.Ü. İşletme Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Davut Pehlivanlı ile gerçekleştirdiği bu söyleşide hazırlamış olduğu Türkiye Risk Raporu, halen çalışmaları devam eden İTO işbirliği ile gerçekleştirilen İstanbul Risk Envanteri, Sektörel Risk Envanterleri, Risk İndeksini, Global ve yerel düzlemde…

Read more