GRC Management
Country and Sector Reports

Risk Yönetimi

Eğitimi Tamamladık: Kurumsal Risk Yönetimi ve Uygulamaları

Akademi, Eğitim, Grc

Kurumsal Risk Yönetimi ve Uygulamaları eğitimini farklı sektörlerden katılımcılarla tamamladık. Çimento üretimi, biyoteknoloji, emeklilik ve sigorta, kıymetli metaller ve altın, yapı kimyasalları, finans ve perakende sektöründen katılımcılarla derinlemesine riskleri ve yönetimini konuştuk. Kurumsal Risk Yönetimi ve Uygulamaları eğitimi kapsamında; risk ve…

Read more

2023 Yılı Risklerini Alphan Telek ile Konuştuk

Grc

2023 yılı risklerini Medyascope için Alphan Telek ile konuştuk. 2023 yılında malumun ilanı olmayacak kritik riskler haricinde kalan önemli riskler; Eşisizliğin derinleşmesi Beyin göçü ve buna bağlı problemler Yaygın Yoksulluk şeklinde sıralanabilir.

Read more

2022 Yılı Risklerini İGİAD için Konuştuk

Grc

2022 yılı riskleri dahil pek çok başlığı İGİAD için Prof. Dr. Davut Pehlivanlı özetledi; Salgın sürecinde ekonomiden toplumsal olaylara, üretimden alışverişe, çalışma kültüründen sosyal faaliyetlere bizi bekleyen riskler. Salgın süreci ile birlikte işsizlik ve ekonomik istikrar hangi basamaklarda olacak ve…

Read more

Kamu Kesimi Risk Yönetim Strateji Çalışması

Grc

Nasıl ki şirketlerde risk yönetimini merkezden yönetiyoruz ve izliyoruz; kamu kesiminde de risk yönetimi fonksiyonları bakanlık seviyesinde yapılanmayla yetinilmeden Cumhurbaşkanlığı bünyesinde de yapılandırılmalıdır. Türkiye bu açmazı her kriz, felaket veya ulusal menfaatleri ilgilendiren her türlü olay sonrasında yaşamakta fakat günlük…

Read more

Kurumsal Risk Yönetimi Olgunluk Değerlendirmesi

Grc

Türkiye Gayri Safi Yurtiçi Hasılası, 2020 yılında dolar bazında yaklaşık 717 milyar dolar olaark gerçekleşti. 717 milyar dolarlık GSYİH’nın ise %14’lük kısmı olan yaklaşık 99 milyar dolarlık hacmini ise İSO 500 listesinde yer alan ilk 100 firma gerçekleştirdi. İSO ilk…

Read more

KOBİ’lerde Kurumsal Risk Yönetimi ve Önemi

Grc

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) olarak ifade ettiğimiz grupta yer alan işletmeler üretimin yaklaşık %35’ini ve istihdamında yaklaşık %75’ini sağlamaktadırlar. KOBİ’ler yaygınlık açısından milyonlarca kuruluştan oluşurken büyük ölçekli olarak sınıflandırdığımız işletme grubu ise sayıca az fakat hacim ve ölçek…

Read more