GRC Management
Country and Sector Reports

Ulusal Risk Raporu

2021 Riskleri ve Ötesi

Grc

Adettendir yıl biterken (bazıları için kayıp yıldır bazıları içinse fırsatları yılı) çeşitli değerlendirmeler yapılır. Stratejik yönetim boyutunda ise bir gözümüzle biten yılı takip ederken bir gözümüz de gelen yılda olur. Bu bağlamda tahminleme, bütçeleme ve kestirimlerin alt yapısında da her…

Read more

2020 Bitiyor 2021 Geliyor Riskler ve Yönetimi Hangi Aşamada?

Grc

Bu yıl 2.sini yayınlayacağım Ulusal Risk Raporu çalışması tamamlanmak üzere. 2020 Aralık ayı ortasında çalışmalar tamamlanacak ve tasarım sürecinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak. Bu tür çalışmalarda anket hedef kitlesi doğru seçildiği takdirde beklentilerin diğer bir ifadeyle anket sonuçlarının yakın geleceği…

Read more