GRC Management
Country and Sector Reports

Toplum Unutuyor

Akademi, Grc

Deprem vesilesiyle geçmiş yıllar risk raporlarını tekrar gözden geçirdim. Toplumsal hafızamızın zayıflığı ile ilgisi olmadığını bilinçlenme ve eğitim altyapı eksikliği ile ilgili olduğunu düşündüğüm bir durum tespiti yapalım.

Malumunuz 4 yıldır Türkiye Risk Raporu serisini GRC Management olarak yayınlıyoruz. Son 4 yılda deprem başta olmak üzere, yangınlar ve seller dahil pekçok afetle karşılaştık.

Peki, son 4 yılda doğal afetleri ne kadar hatırladık dersiniz?

Bence çok az toplumsal hafızada olması yerel yönetimler ve merkezi hükümet nezdinde çeşitli girişimlerin yapılmasını, afet öncesi ve sonrası pekçok konunun takibinin yapılmasını, alınan veya alınmayan önlemlerden ötürü başta soruşturma olmak üzere çeşitli kademelerde yasal süreçlerin tamamlanmasını ve hesap verilebilirliği bekleriz.

Yasa, yönetmelik, mevzuat veya farklı düzenlemeleri eleştirmeden önce aynada kendimize bakalım. Acaba toplum hafızasında bu konu öncelikli sırada yer almış mı?

Aşağıdaki tablo yıllar içinde doğal afet riskinin sadece 2020 yılında ilk 10 risk arasında 3. sırada yer aldığını gösteriyor.

Risk Doğal Afet (Deprem vb)
2020 Risk Envanteri Sıralamadaki Yeri 3
2021 Risk Envanteri Sıralamadaki Yeri 12
2022 Risk Envanteri Sıralamadaki Yeri 24
2023 Risk Envanteri Sıralamadaki Yeri 18

Peki, toplumun çok önemsemediği olsa olsa doğal afet kaynaklı hassasiyetinin dönemsel olarak yükseldiği diğer ifadeyle fikri takipçisi olmadığı bir konuda yerle yönetimler veya merkezi hükümetten beklentiye girmek, talepleri izlemek ve fikri takibe göre tercihlerini yeniden değerlendirmek çok ütopik bir beklenti olmuyor mu?

Son soru zaten bu fikri takibin olmaması bu kadar sık yaşanan doğal afetler sonrasında pekçok konunun eski alışkanlıklarla devam ettirilmesi ile de ilgili değil mi?

O zaman kime, neden, nasıl ve ne kadar kızmamız gerektiğini tekrar düşünmemiz lazım.

Kime kızalım?

Neden kızalım?

Nasıl kızalım?

Ne kadar kızalım?

Prof. Dr. Davut Pehlivanlı

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Türkiye Risk Raporu Direktörü

Risk Yönetimi Hizmetleri

Risk Yönetimi Hizmetleri kapsamında temelde aşağıdaki hizmetleri veriyoruz. Müşterinin risk yönetimi sisteminden beklentilerine paralel; raporlamadan görev kartlarına, süreç yönetiminden aksiyon alanlarına kadar pekçok alanda iç sistemleri revize ediyoruz.

Detaylar için tıklayınız 

Mesajınız

  Danışmanlık Hizmetleri

  • Mali Analiz ve İstihbarat

   Read More
  • Maliyet Sistemi Tasarımı ve Yönetim Muhasebesi Hizmetleri

   Read More
  • Yasal Uyum – Compliance

   Read More
  • Risk Yönetimi Hizmetleri

   Read More
  • Kurumsallaşma ve Süreç Yönetimi Hizmetleri

   Read More
  • Suistimal Riski Yönetimi Hizmetleri

   Read More
  • İç Kontrol ve Süreç Yönetimi Olgunluk Envanteri

   Read More
  • İç Denetim Hizmetleri

   Read More