Yıl Ortası Türkiye Risk Raporu 2023

Türkiye Risk Raporu 2023

Türkiye Risk Raporu’nun 4. serisi olan 2023 yılı raporu ile bu yıl da sizlerle birlikteyiz. Bu tür çalışmalar hem envanter niteliğinde olması hem de yıllar içinde risklerdeki gelişmeleri ve kaymaları göstermesi açısından son derece kritik öneme sahiptir.

İlk çalışma 2021 yılı risklerine yönelikti ve yıllar itibariyle genellikle beklenti risklerin çoğunlukla realize olduğunu ve her geçen yıl risklerin ekonomi odağında yer aldığını izlemekteyiz.

2023 yılı risk sıralamasında üst sıralarda ekonomi temelli riskler yer almaktadır. Ekonomi kökenli risklerin öne çıkmasında global ölçekte yaşanan enflasyon ve Türkiye’nin yaşadığı yüksek enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı kökenli enerji ve tahıl ürünlerinde yaşanan krizler ile global ölçekte yaşanan resesyon başta olmak üzere pekçok faktör sıralanabilir.

Global ölçekte sıralanan faktörlere ek olarak Türkiye özelinde uygulanan ekonomi politikaları, zorunlu göç kaynaklı yaşanan problemler, komşu ülkelerde yaşanan iç karışıklıklar eklendiğinde Türkiye’nin krizinin daha uzun vadeli olacağı ve krizin etkilerinin uzun yıllara yayılabileceği tahmin edilmektedir.

Bu çalışmanın temel hedefi ulusal düzeyde kamu kesiminin ve özel sektörün karşılaşabileceği anahtar risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesidir. Bu çalışma sonuçları itibarıyla işletmelerin üst yönetimine ve kamu kesimi yöneticilerine kurumsal stratejilerinin oluşturulması ve güncellenmesi aşamasında rehber doküman olma hedefindedir.

Bu raporun verileri anket yöntemiyle toplanmış, 501 kişi katılım sağlamış ve 491 tanesi değerlendirmeye dahil edilmiştir. Ağırlıklı olarak finans uzmanları, risk yönetimi uzmanları ve denetim uzmanları olmak üzere üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu pozisyonundaki profesyoneller ankete katılım sağlamışlardır.

Raporun dayanağı olan anket çalışmasına destek veren Sivil Toplum Kuruluşları, akademik çevreler ve profesyonellere ayrıca teşekkürü borç bilirim.

Raporla ilgili herhangi bir sorunuz veya yorumunuz olursa veya sonuçları görüşmek isterseniz, lütfen irtibata geçiniz.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel çıkarımlar ve bulgular için raporun tamamını indirin;

 • 2023 riskleri ve değerlendirmesi,
 • 5 Yıllık projeksiyon içinde risk değerlendirmesi,
 • İnovasyon, sigorta ve finansal yaptırımları inceleyen özel bölümler,
 • Şirketler boyutunda risk envanterlerini destekleyecek makro faktörlerin değerlendirmesi.

En iyi dileklerimle

Prof. Dr. Davut Pehlivanlı

Türkiye Risk Raporu Direktörü

Direktör / Risk ve Denetim Araştırma Merkezi / İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Kurucu / GRC Management / Risk Referans

Turkey Risk Report 2023

We hereby present you the 4th Turkey Risk Report for 2023. This kind of studies are highly critical in terms of both serving as an inventory and showing the developments and shifts in risks over the years.

The first study was about 2021 risks, and over the years, we have observed that most of the expected risks have actually realized and that the risks are taking their place in the heart of the economy with each passing year.

In the ranking of 2023 risks, economic risks are at the top. There are many factors bringing economic risks to the top of the list, such as global inflation, high inflation faced by Turkey, energy and grain crises arising from Russia-Ukraine war, and the recession on a global scale.

In addition to the factors listed on a global scale, considering the economic policies implemented in Turkey, the problems experienced due to forced migration and internal turmoil in neighboring countries, it is estimated that Turkey crisis will be longer-term and the effects of the crisis may spread over many years.

The main objective of this study is to identify and assess the key risks that the public and private sectors may encounter at the national level. This study aims to be a guide document for the senior management of enterprises and public sector managers in the formation and updating of their corporate strategies.

The data in this report was collected through survey method. 501 people participated in the survey and 491 of them were included in the study. Senior executives and Board Members, mainly comprised of finance experts, risk management experts and audit experts, took part in the survey.

I would also like to express my gratitude to the Non-Governmental Organizations, academic circles and professionals for their contributions to the survey study, which constitutes the basis of the report.

Should you have any questions or comments about the report or would like to discuss the conclusions of the report, please do not hesitate to contact me.

Download the full report for key takeaways and findings, including:

 • 2023 risks and assessment,
 • Risk assessment within the 5-year projection,
 • Special sections innovation, insurance and financial sanctions,
 • Evaluation of macro factors that will support risk inventories at the size of companies.

Best regards,

Prof. Dr. Davut Pehlivanlı

Turkey Risk Report Director

Director / Risk and Audit Research Center / Istanbul University – Faculty of Political Sciences

Founder / GRC Management / Risk Referans

İletişim Formu / Contact Form


  Rapor Sunumu / Report Presentation

  Rapor sunum talepleri ve sorularınız için lütfen iletişim formunu kullanınız.  / For report submission-meeting requests and questions, please use the contact form.

  Rapor için tıklayınız / Click for full report

  Turkiye Risk Raporu 2023 (Türkçe)

  Turkey Risk Report 2023 (English)