GRC Management
Country and Sector Reports

Uygulamalı İç Denetim Okulu

Eğitim

İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim uygulamaları ile anlam kazanmakta ve işletmeye olan katkısı artmaktadır.

Amaç                          : İç denetim mesleğinde uzmanlaşma hedefini olan profesyonellere risk yönetimi odaklı iç denetim uygulamalarını aktarmak, uygulamalı denetim çalışmaları yapmak, yalın uygulamaları ve risk yönetimi odağını derinleştirmek, denetim yazılımları ve senaryolaştırma uygulamalarını aktarmak.

Kimler katılmalı         : İç denetim profesyonelleri ve kendini geliştirmek isteyen iç denetçiler

Eğitmen                      : Prof. Dr. Davut Pehlivanlı

Süre                            : 10 gün (70 saat)